Vad är nostalgi?

Nostalgi (av grekiskans nostos, hemkomst, hemresa och algos, smärta, lidande) betyder längtan efter ett ofta idealiserat förflutet. - Wikipedia

Själva begreppet kom till och myntades år 1678. Det av den 19-årige schweiziske läkarstudenten Johannes Hofer. Det var då en medicinsk diagnostisk term för sjuklig hemlängtan.

Det kom senare att även betyda andra saker och nostalgi kom att betecknade längtan efter platsen för en oskuldsfull barndom. Det var Immanuel Kant som var den som först hävdade att nostalgin är en längtan efter ett då snarare än ett där. Det är även i denna betydelse som nostalgi har idag.

 

 

 

3 Sep 2019